všeobecné podmínky poskytování služeb elektronické komunikace
vzor smlouvy o připojení k síti Internet
dodatek ke smlouvě o připojení k síti Internet
obecná specifikace služeb elektronické komunikace
dodatek ke smlouvě o připojení k síti Internet - zřízení doplňkové služby VoIP
zrušení hlasové služby v pevné síti - přenos telefonního čísla (k Dial Telecom)
informace o přenesení telefonního čísla (do sítě Dial Telecom)

VIDEON Networking s.r.o.
Palackého 1058/30, Znojmo
Tel.: +420 530 511 399
Tel.: +420 731 964 049
E-mail:
kancelar@videon-znojmo.cz

Provozní doba:
v pracovní dny od 8:00 do 11:00
v pracovní dny od 14:00 do 16:30

přihlášení k e-mailu:
- Web mail (RoundCube)
- Web mail (SquirrelMail)